Sponsring och samarbeten

/Sponsring och samarbeten
Sponsring och samarbeten 2017-03-23T17:12:06+00:00

Sponsring & Samarbeten

RP Frukt gillar samhällsengagemanget – vi prioriterar de sponsorskap som gagnar
samhället vi lever i. Idrott och kultur skapar engagemang och där vill vi vara med.

Syfte & Mål

 • Att RP Frukts kunder, anställda, ägare och övriga intressenter alltid ska kunna känna förtroende för verksamheten och hur den bedrivs. Sponsring och samhällsengagemang är en viktig del i detta förtroendearbete.
 • Att genom sponsorengagemang skapa förutsättningar för interaktiva kundmöten.
 • Att bidra till att skapa en skillnad genom behjärtansvärda aktiviteter.
 • Att skapa stolthet hos våra medarbetare.
 • Att genom en tydlig och enhetlig ansökningsprocess ge alla förfrågningar samma möjlighet till öppen och opartisk bedömning.

RP Frukt sponsrar/stöttar organisationer inom

 • Idrott
 • Kultur
 • Miljö/samhällsutveckling
 • Behjärtansvärda ändamål

RP Frukt sponsrar inte

 • Politiska eller religiösa ställningstaganden
 • Aktiviteter som är skadliga för människor och miljö
 • Aktiviteter som kan uppfattas som oetiska
 • Enskilda personer/idrottsmän/artister
 • Passiv och rutinmässig bidragsverksamhet

Så här ansöks om sponsring

 • Finns verksamheten inom idrott, kultur, miljö/samhällsutveckling eller behjärtansvärda ändamål?
 • Finns motprestationer som möjliggör marknads- och eventaktiviteter samt exponering?
 • Erbjuds mervärden som kan komma RP Frukts kunder tillgodo?
 • Om din verksamhet eller projekt stämmer med ovan kriterier och ni anser att vi gemensamt och kreativt kan hitta fördelar i ett samarbete är ni välkomna att skicka in en ansökan på max en A4 sida.

Ansökan skickas till rickard.traff@rpfrukt.se